2019-09-01 17:51:00

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

 

 

 

 

 

Klikom na link otvarate izmjenjeni Pravilnik!

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1709.html


Osnovna škola Plaški