2022-06-01 09:46:47

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE VRTIĆ PLAŠKI

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U MJEŠOVITO ODGOJNO-OBRAZOVNU SKUPINU

ZA PROVOĐENJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA PRI OSNOVNOJ ŠKOLI PLAŠKI U PLAŠKOM

 

I.

U periodu od 1.6.2022. do 15.6.2022. godine Osnovna škola Plaški u Plaškom, vrši upis djece u mješovito odgojno-obrazovnu skupinu za provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2022./2023. godinu.

Detalje pročitajte u priloženim dokumentima! 

 

Sve ostale informacije moći ćete pratiti na izborniku na kartivi DJEČJI VRTIĆ PLAŠKI


Osnovna škola Plaški