preskoči na sadržaj

Osnovna škola Plaški

Login
Tražilica

  

  

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Idemo u srednju!!!

Priloženi dokumenti:
Publikacija redovni.pdf

Raspored zvonjenja

 

 

 

SAT
0. 8:10 8:55
1. 9:00 9:45
2. 9:50 10:35
3. 10:50 11:35
4. 11:40 12:25
5. 12:30 13:15
6. 13:20 14:05
7. 14:10 14:55
Školski odbor

SASTAV ŠKOLSKOG ODBORA

OSNOVNE ŠKOLE PLAŠKI

 

Izvadak iz Statuta Osnovne škole Plaški

            UPRAVLJANJE ŠKOLOM

                 ŠKOLSKI ODBOR

                    Članak 28. 

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješava radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuje ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a ostalih šest (6) imenuje i razrješava:

 • učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
 • vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole
 • osnivač tri (3) člana samostalno

 

PREDSTAVNICI UČITELJSKOG VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE PLAŠKI


SLAVICA MODRUŠAN

MARIJA FRANJKOVIĆ

PREDSTAVNIK RADNIČKOG VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE PLAŠKI

ĐURĐICA VUKOVIĆ

PREDSTAVNIK VIJEĆA RODITELJA

MARINA MATOVINA

PREDSTAVNICI OSNIVAČA-KARLOVAČKE ŽUPANIJE

JOSIP ANUŠIĆ
SANJA ŠPEHAR
IVAN ŠEGO

 

OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 58.

Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor:

 • imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
 • razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
 • donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača,a na prijedlog ravnatelja Škole
 • donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
 • donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
 • donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
 • donosi financijski plan, polugodišnji i  godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
 • daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • obavještava Osnivača putem Upravnog odjela za prosvjetu,kulturu,tehničku kulturu,šport i informiranje o podnesenom zahtjevu za zaštitu prava i donesenoj odluci u vezi s istim
 • na temelju Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne   vrijednosti odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine te o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine
 • uz suglasnost osnivača odlučuje:
 • o promjeni djelatnosti Škole,
 • o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
 • o  promjeni naziva i sjedišta Škole
 • o statusnim promjenama škole
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi
 • bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 • u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
 • razmatra rezultate obrazovnog rada
 • obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole
 • razmatra prijedloge Vijeća roditelja

 

 

preskoči na navigaciju